Những câu hỏi thường gặp

 • Kích hoạt cho Mac

 • Làm cách nào để đăng ký WidsMob Retoucher cho mac?
  Làm cách nào để xóa hình mờ đã thêm trên video được tạo trong phiên bản dùng thử?
  Làm cách nào để tải xuống chương trình sau khi mua?

 • Chỉnh sửa cơ bản cho Mac

 • Làm thế nào để giảm nhiễu của hình ảnh?
  Tôi nên làm gì nếu trình chỉnh sửa không thể phát hiện chân dung?
  Tại sao tôi cần áp dụng hiệu ứng LOMO?
  Sắp Ra Mắt

  Mẹo và thủ thuật mới nhất