Câu hỏi thường gặp về WidsMob ConvertPDF

1Làm thế nào để kích hoạt WidsMob ConvertPDF?
Để kích hoạt phiên bản đầy đủ của WidsMob ConvertPDF, hãy đảm bảo rằng bạn đã mua phần mềm. Và sau đó bạn có thể sao chép và dán email và mã khóa được cấp phép vào trang kích hoạt. Sau đó nhấp vào nút "Kích hoạt" để có được phiên bản đầy đủ. Khóa cấp phép chỉ có thể được sử dụng trong 5 lần.
2Tại sao đăng ký chương trình bị lỗi 5 lần?
Theo thỏa thuận cấp phép, khóa cấp phép chỉ có thể được sử dụng trong 5 lần. Nếu bạn sử dụng chương trình trong một máy tính mới, trước tiên bạn nên đảm bảo rằng bạn đã gỡ bỏ hoàn toàn chương trình khỏi máy tính trước đó. Hoặc nếu không, mã khóa có thể không hoạt động trên máy tính mới.
3Tôi nên làm gì nếu tôi có thể nhận được đầu ra trống?
Bạn nên chuyển đổi lại định dạng PDF. Đảm bảo tệp không bị hỏng, bạn có thể gửi tệp đến support@widsmob.com để kiểm tra lần nữa.

Hỗ trợ WidsMob

Mẹo và thủ thuật mới nhất