Câu hỏi thường gặp về WidsMob Retoucher

1Làm cách nào để mua WidsMob Retoucher?
Chỉ cần truy cập trang web chính thức của WidsMob Retoucher, sau đó nhấp vào "Mua ngay" để mua hàng từ trang web chính thức. Khi cần mua nhiều giấy phép, bạn có thể gửi email tới support@widsmob.com để đăng ký giảm giá.
2Làm thế nào để kích hoạt WidsMob Retoucher?
Để kích hoạt phiên bản đầy đủ của WidsMob Retoucher, hãy đảm bảo rằng bạn đã mua phần mềm. Và sau đó bạn có thể sao chép và dán email và mã khóa được cấp phép vào trang kích hoạt. Sau đó nhấp vào nút "Kích hoạt" để có được phiên bản đầy đủ. Khóa cấp phép chỉ có thể được sử dụng trong 5 lần.
3Tại sao đăng ký chương trình bị lỗi 5 lần?
Theo thỏa thuận cấp phép, khóa cấp phép chỉ có thể được sử dụng trong 5 lần. Nếu bạn sử dụng chương trình trong một máy tính mới, trước tiên bạn nên đảm bảo rằng bạn đã gỡ bỏ hoàn toàn chương trình khỏi máy tính trước đó. Hoặc nếu không, mã khóa có thể không hoạt động trên máy tính mới.
4Làm thế nào để phát hiện chân dung với WidsMob Retoucher?
Khi bạn thêm hình ảnh chân dung, WidsMob Retoucher có thể tự động phát hiện hình ảnh chân dung. Nếu có một mặt bên hoặc chỉ một phần của khuôn mặt, chương trình có thể không phát hiện được chân dung. Chương trình có thể phát hiện hầu hết các chân dung, bao gồm tất cả các thành viên của liên đoàn gia đình và hơn thế nữa.
5Tôi có thể kết hợp các hiệu ứng nghệ thuật khác nhau với nhau không?
WidsMob Retoucher cung cấp 5 hiệu ứng nghệ thuật khác nhau, bao gồm khử nhiễu, hiệu ứng LOMO, chỉnh sửa chân dung, thêm hiệu ứng gói phim và các điều chỉnh khác cho ảnh của bạn. Bạn có thể điều chỉnh các hiệu ứng riêng biệt hoặc kết hợp tất cả các hiệu ứng với nhau. Hơn nữa, chương trình cung cấp các hiệu ứng chế độ B / A, bạn có thể áp dụng các hiệu ứng khác nhau hoặc khôi phục lại ảnh gốc một cách dễ dàng.

Hỗ trợ WidsMob

Mẹo và thủ thuật mới nhất