Hướng dẫn Sử dụng WidsMob ConvertPDF

WidsMob ConvertPDF là công cụ chuyển đổi tất cả trong một cung cấp khả năng chuyển đổi PDF thành 7 loại tệp khác nhau, bao gồm Word, Excel, Image, Html, Epub, Txt và XML. Với WidsMob ConvertPDF, sẽ có một quyền truy cập dễ dàng và tiết kiệm thời gian để bạn chuyển đổi PDF và sửa đổi các tệp của bạn tùy thích. Bây giờ chúng ta hãy đến để xem làm thế nào để sử dụng nó. Trước khi bắt đầu, hãy khởi chạy WidsMob ConvertPDF.

Tải xuống Tải xuống máy Mac

Phần 1: Chuyển đổi PDF sang Word

Khi bạn cần chỉnh sửa thêm PDF, chuyển đổi PDF sang Word là một giải pháp, bạn chỉ cần tải PDF vào chương trình để có được một Word có thể chỉnh sửa.

Bước 1: Thêm tệp PDF vào chương trình

Kéo tệp PDF từ máy tính để bàn vào trường trống của chương trình này. Bạn cũng có thể nhấp vào nút “Thêm tệp” và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Thêm PDF vào ConvertPDF

Bước 2: Nhấp vào nút "Duyệt qua" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn "Cài đặt" và bạn có thể chọn chuyển đổi Tệp PDF sang dạng word ở dạng docx hoặc dạng word 2003-2007.

Quản lý cài đặt đầu ra PDF

Bước 4: Nhấn nút "Convert" để chuyển PDF thành Word. Nếu có yêu cầu bạn mua bản dùng thử miễn phí, bạn có thể nhấp vào "Tiếp tục" và quá trình sẽ bắt đầu.

Bước 5: Khi nó kết thúc, một cửa sổ gợi ý sẽ cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã kết thúc. Một tệp đã chuyển đổi sẽ được tìm thấy ở vị trí đích.

Chuyển đổi PDF sang Word

Phần 2: Chuyển đổi PDF sang Excel

Nếu tệp PDF là về Trang tính Excel, bạn có thể chuyển đổi PDF sang Excel. Tìm hiểu giải pháp chi tiết để chuyển đổi PDF sang Excel để chỉnh sửa thêm như bên dưới.

Bước 1: Thêm PDF vào chương trình

Kéo-n-thả tệp PDF từ máy tính để bàn vào trường trống của ứng dụng này. Chọn "PDF sang Excel". Nhấp vào nút "Thêm tệp" và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Bước 2: Nhấn nút "duyệt" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn nút "Chuyển đổi". Nếu bạn đã mua chương trình, bạn có thể kích hoạt chương trình cho một tệp không có hình mờ.

Bước 4: Khi hoàn tất, sẽ có một cửa sổ gợi ý cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã hoàn thành. Một tệp đã chuyển đổi sẽ được tìm thấy ở vị trí đã chọn.

Phần 3: Chuyển đổi PDF sang hình ảnh

Bước 1: Thêm tệp PDF vào WidsMob PDFConvert

Kéo tệp PDF từ máy tính để bàn vào trường trống của ứng dụng này. Và sau đó chọn "PDF to Image". Nhấp vào nút "Thêm tệp" và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Bước 2: Nhấn nút "Browse" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn "Cài đặt", các tệp PDF có thể được chuyển đổi tất cả các tệp JPEG / PNG / TIFF / EMFF hoặc bạn có thể chọn chỉ trích xuất hình ảnh từ tệp PDF.

Bước 4: Nhấn nút "Convert" để trích xuất hình ảnh từ PDF. Khi nó kết thúc, sẽ có một cửa sổ gợi ý cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã kết thúc. Sau đó, bạn có thể lấy các hình ảnh trong thư mục đích.

Phần 4: Chuyển đổi PDF sang Html

Bước 1: Thêm tệp PDF cho Html

Kéo tệp PDF từ máy tính để bàn vào trường trống của chương trình. Chọn "PDF to Html", Nhấp vào nút "Thêm tệp" và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Bước 2: Nhấn nút "duyệt" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn "Cài đặt" và bạn có thể chọn chuyển đổi tất cả các Tệp PDF thành một Tệp Html hoặc chuyển đổi từng trang thành một Tệp Html.

Bước 4: Nhấn nút "Chuyển đổi". Sẽ có yêu cầu bạn mua bản dùng thử miễn phí, bạn có thể nhấp vào "Tiếp tục" và quá trình sẽ bắt đầu.

Bước 5: Khi nó kết thúc, sẽ có một cửa sổ gợi ý cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã kết thúc.

Phần 5: Chuyển đổi PDF sang Epub

Bước 1: Thêm tệp PDF vào chương trình

Kéo tệp PDF từ máy tính để bàn vào trường trống của ứng dụng này. Chọn "PDF sang Epub". Nhấp vào nút "Thêm tệp" và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Bước 2: Nhấn nút "Browse" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn nút "chuyển đổi" để chuyển PDF thành Epub. Khi quá trình hoàn tất, sẽ có một cửa sổ gợi ý cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã hoàn thành.

Phần 6: Chuyển đổi PDF sang TXT

Bước 1: Thêm tệp PDF vào chương trình

1. Kéo tệp PDF từ máy tính để bàn vào trường trống của ứng dụng này. Chọn "PDF sang Epub".

2. Nhấp vào nút "Thêm tệp" và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Bước 2: Nhấn nút "Browse" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn nút "Cài đặt", bạn có thể chọn chuyển đổi tất cả các trang thành một văn bản hoặc chuyển từng trang thành một văn bản.

Bước 4: Nhấn nút "Chuyển đổi". Khi quá trình hoàn tất, sẽ có một cửa sổ gợi ý cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã kết thúc.

Phần 7: Chuyển đổi PDF sang XML

Bước 1: Kéo tệp PDF từ màn hình vào trường trống của ứng dụng này. Chọn "PDF sang XML". Nhấp vào nút "Thêm tệp" và bạn có thể chọn tệp trong máy tính của mình. Tình huống này phù hợp với các tệp không có trong màn hình máy tính.

Bước 2: Nhấn nút "Browse" và chọn vị trí chứa tệp được chuyển đổi sau này. Nó sẽ là màn hình nền theo mặc định.

Bước 3: Nhấn nút "Convert" để chuyển PDF thành XML.

Bước 4: Sẽ có yêu cầu bạn mua bản dùng thử miễn phí, bạn có thể bấm vào "Tiếp tục" và quá trình sẽ bắt đầu.

Bước 5: Khi nó kết thúc, sẽ có một cửa sổ gợi ý cho bạn biết rằng tiến trình của bạn đã kết thúc.

Tải xuống Tải xuống máy Mac