Điều khoản và Điều kiện

WidsMob Technology Co., Limited cung cấp thông tin và sản phẩm cho bạn trên trang web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện. WidsMob có quyền tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Có những nguy cơ cố hữu trong việc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào có sẵn để tải xuống trên Internet và WidsMob theo đây khuyên bạn hãy đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro trước khi tải xuống bất kỳ Phần mềm nào (bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng lây nhiễm hệ thống của bạn do vi rút máy tính và mất dữ liệu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và sao lưu đầy đủ dữ liệu và thiết bị được sử dụng liên quan đến bất kỳ Phần mềm nào.

HÌNH ẢNH: Tất cả các biểu trưng, ​​màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa được hiển thị trên Trang web này là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại (gọi chung là "Nhãn hiệu") của WidsMob hoặc bên cấp phép bên thứ ba của WidsMob. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, Việc sử dụng, sao chép, truyền, hiển thị, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ Nhãn hiệu nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của WidsMob đều bị cấm và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các luật khác của Trung Quốc.

BỒI THƯỜNG: Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ WidsMob, các chi nhánh của WidsMob và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đối với nội dung người dùng của bạn, việc sử dụng Trang web hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

PHẢN HỒI: Mọi nhận xét hoặc tài liệu được gửi đến WidsMob, bao gồm nhưng phản hồi không giới hạn, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về Phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của WidsMob Technology Co., Limited, sẽ được coi là không được bảo mật. WidsMob sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, chuyển đổi, tạo các tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào, các khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong Phản hồi như vậy cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp Phản hồi đó.

ĐẠI DIỆN: Mọi sự sao chép được phép của bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này phải bao gồm thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các truyền thuyết độc quyền khác của WidsMob, trên bất kỳ bản sao tài liệu nào do bạn tạo ra. Giấy phép cho Phần mềm và việc sử dụng trang web này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Trung Quốc và luật pháp nước bạn.

BẢN QUYỀN: Bản quyền trong trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, logo, âm thanh và phần mềm) được sở hữu và cấp phép bởi Công ty TNHH Công nghệ WidsMob. Tất cả các tài liệu trên trang này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Trung Quốc và quốc tế và không được sao chép , sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, xuất bản đã điều chỉnh hoặc xử lý dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WidsMob Technology Co., Limited Bạn không được thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào khác từ bản sao của nội dung.

NHÃN HIỆU: WidsMob là thương hiệu của WidsMob Technology Co., Limited và được pháp luật bảo vệ hợp pháp. Nó chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của WidsMob Technology Co., Limited trong từng trường hợp cụ thể. Việc sử dụng nhãn hiệu WidsMob cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WidsMob sẽ cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng nhập Trung tâm dịch vụ khách hàng để được giúp đỡ. Cảm ơn bạn.

Thông tin thanh toán của người bán: Công Ty TNHH Advancer

Địa chỉ thanh toán của người bán: Rm C 9 / F Chiến thắng Hse 72-76 Wing Lok St Sheung Wan, HongKong Island Hong Kong